Onze visie & missie

Onze visie is door professionalisering van het secundaire onderwijsproces, ruim baan te maken voor het primair proces, waardoor versnelt echt passend onderwijs aangeboden kan worden aan elke leerling of student, zowel in het regulier als speciaal onderwijs, zodat het onderwijsstelsel in Nederland toegankelijk wordt en blijft voor iedereen.

Onze missie bestaat uit 3 elementen die wij inzetten ten gunste van het onderwijs: wij zetten talent om in kwaliteit, wij maken de vertaalslag van passie naar professional en wij zetten kennis om in wijsheid. Zonder ontwikkeling gaat talent immers verloren, zonder passie ontstaan geen bevlogen professionals en zonder opgedane academische kennis komt er geen professionaliseringsslag. 

Onze kernwaarden