Wat

opdracht-

gevers

zeggen

“Ik heb de samenwerking met Bursar Angela als zeer prettig ervaren. Een combinatie van een kundige blik van buiten voor de concrete advies opdracht die we gaven, met heel bruikbare tips voor wat in de praktijk direct werd geconstateerd.”

 

 

 

Esther van Moll    
Hoofd personeel en organisatie

Stichting Prodas

Onze diensten

Advies 

Met jong en ambitieus talent maatschappelijke waarde toevoegen.

Bursars voeren zelfstandig opdrachten uit bij onze opdrachtgevers. Ze komen binnen bij de opdrachtgever, doen onderzoek, maken een analyse, herkennen de problematiek en adviseren. Vervolgens voeren ze veranderingen door. Het is hierbij essentieel om draagvlak te creëren en gevoel voor verhoudingen en de omgeving te hebben.

Tijdelijke inzet

Ondersteuning bij het behalen van de doelen en realiseren van de dromen. 

Tijdelijke inzet of ondersteuning van ambitieus talent of een ervaren expert met verstand van zaken. Onze talenten kijken met een externe blik naar de voor u al zo bekende organisatie. Deze tijdelijke inzet of ondersteuning kan verschillende vormen aannemen. 

Ambitieus talent:

Van ondersteuning op een stafafdeling tot de vervanging van een teamleider of het leiden van een zelfstandig project waar in de organisatie zelf de capaciteit en/of juiste kwaliteiten niet voor aanwezig zijn.

Ervaren expert:

Tijdelijke ondersteuning in salaris-, personeels-, financiële- of leerlingenadministratie. Onze experts dragen zorg voor de continuïteit van de dienstverlening, het vlekkeloos begeleiden een overgang of het goed inrichten van het leerlingvolgsysteem zodat deze naar wens kan worden gebruikt.

Klant Bursar traineeship

Uw organisatie is in verandering en u heeft of bent op zoek naar jonge talentvolle mensen die hier een bijdrage aan leveren. De Bursar Society werkt met u aan de ontwikkeling van deze talenten. Wij zoeken talenten die bij  u aan de slag gaan en één dag per week het traineeship volgen. 

Bewustwordingspresentaties AVG

Onze AVG-presentaties leiden tot meer bewustwording en bieden teams informatie en handvatten om in de praktijk goed te kunnen handelen. Klik hier voor meer informatie.

  • lead_bursar