Bewustwordings-presentatie AVG

De inwerkingtreding van de AVG is een feit. Wat betekent dit in de praktijk voor een bestuur en voor scholen?

Wat moet je doen, wat mag je doen en wat mag je vooral niet doen?

Onze AVG-presentaties leiden tot meer bewustwording in de organisatie en bieden teams informatie en handvatten om in de praktijk goed te kunnen handelen.

Na onze presentatie ben je bekend met:

  • Het wat en waarom van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • De 5 vuistregels voor dataverwerking

  • De 6 grondslagen van de AVG

  • Het 7 keer zorgvuldig principe

Je leert verder over:

  • De verschillende rollen binnen de wet

  • De rechten van leerlingen, ouders, personeel etc.

  • Hoe je moet handelen bij een datalek

  • We bespreken vraagstukken uit de praktijk.

Prijs: €300 per sessie, exclusief BTW

De AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

  • lead_bursar